Edukacja ekologiczna na zamku w Kijach

 


 

{tab=Aktualności}

W dniu 01.07.2014 roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna na zamku w Kijach”

W ramach projektu w przedszkolach na terenie gminy Kije odbyły się ekologiczne zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Poniżej krótka fotorelacja:

 


 

W dniu 21.09.2014 r. przy okzji Rajdu Piesszego „Tożsamość i Pamięć – Kliszów 2014” w SIK Kasztelania odbył się kolejny cykl szkoleń w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna na zamku w Kijach”. Uczestnicy obejżeli film edukacyjny oraz prezentacje multimedialne dotyczące m.in. promocji ekologii na Ponidziu. Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

 


  

18.10.2014 r. podczas imprezy SPOTKANIE Z MISTRZEM rozstrzygnięto oraz wręczono nagrody w konkursach fotograficznym oraz plastycznym.

 Laureaci konkursu fotograficznego:

– I miejsce ? Kamil Sojda
– II miejsce- Kamil Krzepkowski
– III miejsce ? Milena Zawadzka
wyróżnienie ? Monika Wrzoskiewicz


Laureaci konkursu plastycznego:
– I miejsce ? Maja Majcher
– II miejsce ? Oliwia Przeździk
– III miejsce ? Natalia Kulka
Wyróżnienia:
– Natalia Nowak, Amelia Piwowarska, Weronika Brożek

Serdecznie gratulujemy.


 

 


 

 

W dniu 27.10.2014 r. zakończyliśmy realizację warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Edukacja ekologiczna na zamku w Kijach”. W warsztatch brały udział dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy powiatu pińczowskiego. Łącznie przeprowadzono 8 warsztatów.

 

 {tab=O projekcie}

W ramach projektu planujemy zorganizować szereg przedsięwzięć promujących bogactwo przyrodnicze Ponidzia. Działania nasze kierowane będą do szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku.

? Pierwszym działaniem, jakie planujemy zrealizować to szeroko zakrojona promocja przedsięwzięcia.
Na stronach SIK Kasztelania oraz Urzędu Gminy Kije pojawią się zakładki dotyczące projektu, w których znajdą się informacje m.in. o działaniach, jakie będą realizowane, partnerach finansowych projektu. Działanie to spowoduje, że o projekcie dowie się szerokie grono potencjalnych beneficjentów.

? Kolejnym etapem będzie organizacja cyklu warsztatów o tematyce ekologicznej
i przyrodniczej. Aby zwiększyć wiedzę mieszkańców Ponidzia chcemy zorganizować cykl 8 warsztatów po 2 godziny każdy. Tematyka tych zajęć będzie urozmaicona i bardzo atrakcyjna dla różnych grup wiekowych odbiorców. Planujemy, że w warsztatach weźmie udział ponad 150 osób. Podczas warsztatów wykorzystamy sprzęt multimedialny, dzięki któremu w atrakcyjny sposób przedstawimy walory przyrodnicze regionu, zasady ochrony środowiska naturalnego. Aby uczestnikom warsztatów bardziej przybliżyć walory przyrodnicze Ponidzia, zakupimy plansze dydaktyczne prezentujące m.in. chronione gatunki ptaków, roślin występujących na omawianym terenie oraz sztalugi do ich prezentacji.
Wyświetlone i omówione zostaną 2 profesjonalne filmy przyrodnicze związane
z promocją ekologicznego stylu życia oraz ochroną środowiska na terenie Ponidzia. Filmy posiadamy już w swojej filmotece.

Zajęcia poprowadzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy pedagogicznej. W celu urozmaiconego przeprowadzenia zajęć zakupimy niezbędny sprzęt multimedialny wśród którego znajdzie się m.in.: laptop z oprogramowaniem, projektor, ekran, stolik pod projektor i laptop, nagłośnienie oraz urządzenie wielofunkcyjne do wydruku materiałów szkoleniowych.

? Aby swoimi działaniami dotrzeć do wszystkich grup wiekowych zorganizujemy również zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy / przedszkolaków/, gdyż jak wiadomo edukacji ekologicznej należy uczyć od najmłodszych lat. W tym celu w wybranych przedszkolach z terenu Ponidzia odbędą się zajęcia pod hasłem: ?Edukacja ekologiczna przez zabawę?. Łącznie przeprowadzimy 3 zajęcia po 1 godz. każde, w których łącznie weźmie udział ok. 50 dzieci.

? Chcąc pobudzić do działań proekologicznych mieszkańców, zorganizujemy dwa konkursy: fotograficzny i plastyczny, których celem będzie ukazanie piękna przyrody Ponidzia i zagrożeń, jakie niosą nieumiejętne działania człowieka. Dla zwycięzców konkursów zakupimy nagrody w postaci sprzętu sportowego, elektronicznego. Prace uczestników zostaną wyeksponowane w budynku w zakupionych do tego celu ramach szybkiego montażu i będą stanowić stałą ekspozycję, która posłuży również innym odwiedzającym centrum. Zakupimy również usługę polegającą na wydruku materiałów prezentujących bogactwo przyrody Ponidzia na winidurze.

? Zorganizujemy zajęcia w terenie /wycieczka/ 2 godzinna dla grupy ok. 10 osób po najciekawszych zakątkach Ponidzia, podczas której uczestnicy będą mieli bezpośredni kontakt z przyrodą. Sami wykonają dokumentację fotograficzną i filmową z zajęć, a później opracują prezentację multimedialną oraz krótki film, który zaprezentują podczas podsumowania projektu. W tym celu zakupimy aparat cyfrowy oraz kamerę. Prezentacja oraz film opublikowane zostaną na stronie internetowej SIK Kasztelania i będą promować walory przyrodnicze gminy Kije.

Termin realizacji zadania
data rozpoczęcia (dzień miesiąc rok) 01.05.2014 r.
data zakończenia (dzień miesiąc rok) 31.10.2014 r.

 

{tab=Dokumenty do pobrania}

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu fotograficznego

{tab=Galeria zdjęć}

KONKURS FOTOGRAFICZNY

1. Kamil Sojda

 

 

2. Kamil Krzepkowski

 

 

3. Milena Zawadzka

 

 

 

 

Wyróżnienie: Monika Wrzoskiewicz

 

 

KONKURS PLASTYCZNY:

{/tabs}

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap