Zajęcia orkiestry dętej

Kasztelańska Orkiestra Koncertowa to możliwość nauki gry w grupie, szkolenie swoich umiejętności oraz możliwość prezentacji na ważnych uroczystościach gminnych. Na zajęciach uczestnicy poznają nuty, uczą się postaw podczas grania, ustawienia zadęcia, układu rąk, języka, warg, artykulacji i dynamiki. Głównym celem zajęć jest: umuzykalnienie, uwrażliwienie na muzykę, oraz ukształtowanie świadomego twórcy i odbiorcy muzyki.

Zajęcia gry na instrumentach dętych drewnianych tj. klarnet, saksofon i flet

Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 13:30

Parę słów o instruktorze Andrzej Gronostaj:

Andrzej Gronostaj – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki. Pochodzi z muzycznej rodziny i od dziecka jest związany z muzyką. Po ukończeniu studiów wrócił do Kielc gdzie podjął pracę w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kielcach gdzie pracuje do dziś. Grał w wielu kapelach i orkiestrach tj. Dixieland Band czy Moderato. 

Na zajęciach uczestnicy poznają nuty, uczą się postaw podczas grania, ustawienia zadęcia, układu rąk, języka, warg, artykulacji i dynamiki.

Zapraszamy zainteresowanych grą na instrumentach do Kasztelanii.


Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 15:00

Parę słów o instruktorze Michał Dynia:

Michał Dynia – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale wokalno-aktorskim, specjalność śpiew solowy oraz wydziału instrumentalnego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Muzyk, wokalista, pedagog. Waltornista Filharmonii Świętokrzyskiej. Nauczyciel w Szkole Muzycznej I Stopnia w Pińczowie oraz nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Kijach. Od 2014 roku prowadzi zajęcia jako instruktor i dyrygent Kasztelańskiej Orkiestry Dętej, oraz grupie instrumentów dętych blaszanych.

Od 2019 roku prowadzi zajęcia gry na keybordzie.
Głównym celem zajęć jest: umuzykalnienie, uwrażliwienie na muzykę, oraz ukształtowanie świadomego twórcy i odbiorcy muzyki.

Na zajęciach realizowane są następujące zagadnienia:

  • Techniki oddechowe
  • Prawidłowy wdech i wydech
  • Artykulacja, dynamika, agogika
  • Znajomość zapisu nutowego
  • Realizacja zapisu nutowego
  • Techniki alexandra
  • Umiejętność gry w zespole kameralnym
  • Umiejętność gry w orkiestrze
  • Prawidłowa postawa
  • Samokontrola grającego
Występ KASZTELAŃSKIEJ ORKIESTRY KONCERTOWEJ podczas Festynu RODZINNY DZIEŃ DZIECKA w Kasztelanii

Formularz zapisu

formularz zapisu – orkiestra dęta
Skip to content