NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA W GMINIE KIJE W 2023 ROKU – WYNIKI, ZDJĘCIA

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Kijach  ogłosili konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ  WIELKANOCNĄ  W  GMINIE  KIJE  W  2023  ROKU.

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z  Niedzielą Palmową oraz Okresem Wielkanocy, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej poprzez kultywowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych zdobionych zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim brać udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu gminy Kije.
W tej edycji na konkurs wpłynęło 33 palm.

Komisja konkursowa podczas oceny prac brała pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • dekoracyjność (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • oryginalność pomysłu,
 • wkład pracy,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Powołane przez organizatorów jury przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 • kategoria I – przedszkola

I miejsce – Przedszkole w Gartatowicach
II miejsce – Mazur Piotr – Przedszkole we Włoszczowicach
III miejsce – Kanel Janek – Przedszkole we Włoszczowicach

 • kategoria II – kl. I – III

I miejsce – Śnioch Alicja
II miejsce – Synowiec Natalia
III miejsce –Mucha Krzysztof

 • kategoria III – kl. IV- VI

I miejsce – Kaczmarczyk Magdalena
II miejsce – Chwaliński Patryk
III miejsce – Sadura Alan

Wyróżnienie:
– Wleciał Lena
– Badura Szymon

 • kategoria IV – kl. VII – VIII, szkoła średnia

I miejsce – Pak Kacper
II miejsce – Jabłko Klaudia

 • kategoria „najwyższa palma”

I miejsce – Przedszkole w Kijach
II miejsce – Przedszkole we Włoszczowicach
III miejsce – Koźmińska Lena

 • kategoria „świetlice”

I miejsce – Świetlica we Włoszczowicach
II miejsce – Świetlica w Kijach
III miejsce – Świetlica w Gartatowicach

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie wyrażając nadzieje, że konkurs stał się nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przyczynił się również do radosnego przeżywania okresu Świąt Wielkanocnych.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap