Uroczystości ku czci księdza Bolesława Stradowskiego

 

 


Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza Jana Piotrowskiego, przemarsz na Stary Cmentarz gdzie ks. biskup dokonał aktu poświęcenia symbolicznego grobu oraz wsadzenie dębu pamięci, to główne punkty uroczystości upamiętniające zamordowanego przez Niemców ks. Bolesława Stradowskiego, które odbyły się 01.05.2017 r. w Kijach.

W wydarzeniu obok społeczności naszej gminy uczestniczyli liczni goście a wśród nich rodzina zamordowanego księdza oraz delegacja z gminy Czastary – miejsca gdzie ks. B. Stradowski oddał życie – z wójtem Dariuszem Rejmanem.

 

 

Samorząd gminy Kije składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym mogliśmy przeżywać te wzruszające chwile.
Dziękujemy Panu redaktorowi Januszowi Kędrackiemu z Gazety Wyborczej za wywołanie i przypomnienie postaci księdza B. Stradowskiego. Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem kapłanów związanych z naszą parafią. Dziękujemy ks. prof. Andrzejowi Żądło, ks. dr Andrzejowi Jankowskiemu, ks. prałatowi Janowi Staworzyńskiemu za udział we Mszy Św. koncelebrowanej w intencji ks. B. Stradowskiego.

Dziękujemy gospodarzowi naszej parafii ks. Wiesławowi Kicie za jakże aktywne włączenie się w ideę upamiętnienia naszego rodaka i wspólną z wójtem Krzysztofem Słoniną wizytę u ks. biskupa ordynariusza z prośbą o udział w uroczystościach.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem ks. biskupa dzięki którego obecności wydarzenie nabrało należnej sobie rangi.
Dziękujemy Panu Jackowi Łacie za dar w postaci głazu przeznaczonego na symboliczny grób. Dziękujemy również Panu Jarosławowi Lesiakowi za przekazanie posadzonego dębu oraz Panu Pawłowi Chrzanowskiemu za pomoc w realizacji grobu.
Serdeczne myśli kierujemy pod adresem niezawodnego jak zawsze Pana Jakuba Madeja – Prezesa Banku Spółdzielczego w Pińczowie oraz Pani Janiny Wieczorek Prezesa GS w Pińczowie.
Najserdeczniej dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości w tym szczególnie delegacji z gminy Czastary, za wzruszające słowa Pana wójta Dariusza Rejmana i symboliczne przekazanie ziemi z terenu plebanii na której został zamordowany nasz rodak.
Dziękujemy młodzieży szkolnej wraz z opiekunem Panem Grzegorzem Woźniczko, druhom strażakom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Kasztelańskiej Orkiestrze Koncertowej pod kierunkiem Pana Michała Dyni oraz wszystkim, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap