UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZENIA w Samorządowej Instytucji Kultury w Kijach

 

 

18 września 2015 r. w Samorządowej Instytucji Kultury w Kijach odbyła się uroczystość wręczenia ?Gwiazdy Afganistanu? st. szer. rez. Mariuszowi KRUSZYNIE, nadanej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal w imieniu Prezydenta RP wręczył Z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach ppłk Wiesław LOCH w asyście Komendanta WKU w Busku-Zdroju ppłk Jarosława MOLISAKA. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Starosta Pińczowski Zbigniew KIERKOWSKI, Wójt gminy Kije Krzysztof SŁONINA oraz najbliżsi odznaczonego – rodzice, rodzeństwo i małżonka z dziećmi.

Pan Mariusz KRUSZYNA kultywuje tradycje rodzinne. Dziadek wyróżnionego żołnierza brał czynny udział w walkach pod Monte Casino. Żona pana Mariusza pani Anna odbyła służbę przygotowawczą w centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i posiada przydział kryzysowy do JW 3390 w Tarnowskich Górach. Państwo KRUSZYNA zamierzają związać swoją przyszłość zawodową ze służbą wojskową.

Źródło: 

http://buskozdroj.wku.wp.mil.pl/pl/10876_23109.html

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap