Udane Dożynki


Niezwykle udany przebieg miały tegoroczne dożynki naszej gminy. Wpływ na to miała z pewnością pogoda – jak zauważył skromnie wójt Krzysztof Słonina- ale także sprawna organizacja, piękne wieńce, barwny korowód, oprawa artystyczna, życzliwe gospodynie wszystkich stoisk i świetnie bawiąca się publiczność.
Dożynki były wielkim świętem dziękczynienia za trudny ale jednak dobry rok w rolnictwie. W swoim wystąpieniu wójt m.in. powiedział, cyt. „Chleb jest symbolem sytości i dostatku ileż jednak kosztuje pracy i wysiłku. Całując bochen z ziaren wyrosłych na kijskiej ziemi, łamiąc się nim, składamy deklarację sprawiedliwego i roztropnego jego podziału”.
I w takiej właśnie atmosferze, w radości ale i roztropności przebiegło nasze tegoroczne rolnicze święto.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że zwycięzcą tegorocznego konkursu wieńców został wieniec wykonany przez Panie z KGW Kliszów.

Serdecznie gratulujemy.

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap