Spotkanie z Mistrzem

 


Wójt Gminy Kije – Krzysztof Słonina zaprasza na spotkanie

z Siostrą Małgorzatą Chmielewską

Moderatorem spotkania będzie prof. Stanisław Żak
Kasztelania 15.06.2018 r. /piątek/ godz. 17:00

 


 

 

chmielewska

Siostra Małgorzata Chmielewska to człowiek – instytucja.

Przełożona Wspólnoty Chleb Życia, absolwentka biologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach, organizowała pomoc dla kobiet z więzienia przy Rakowickiej w Warszawie.

W 1990 roku wstąpiła do Wspólnoty Chleb Życia w Bulowicach koło Kęt. W 1998 roku złożyła śluby wieczyste we Francji. Prowadzi domy dla bezdomnych, samotnych matek, noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Propagatorka ekonomii społecznej, aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W Zochcinie i Jankowicach w powiecie opatowskim prowadzi dom Wspólnoty, gospodarstwo rolne i trzy manufaktury: szwalnię, stolarnię i przetwórnię owoców i warzyw. Ma czworo adoptowanych dzieci. Nagrodzona za działalność społeczną między innymi medalem Świętego Jerzego, Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Uhonorowana nagrodą Laur Świętokrzyski w kategorii Człowiek Roku 2012 – nagrodę przyznawaną przez wojewodę świętokrzyskiego za wybitne zasługi dla regionu. Siostra Chmielewska stara się pomagać przede wszystkim kobietom, które nie mają szans na znalezienie pracy na otwartym rynku, są długotrwale bezrobotne, nie mają kwalifikacji, mają skończone 50 lat. Przez dziesięć lat istnienia szwalni, stolarni oraz przetwórni wykształciła w nich prawie 60 osób. Ponad 100 osób ukończyło różne kursy zawodowe dające konkretne kwalifikacje. Co roku kilkanaście z nich znajduje pracę na otwartym rynku.

Siostra Chmielewska to także bardzo skuteczna bizneswoman. W prowadzonych przez Fundację manufakturach powstają domowe przetwory ze „Spiżarni prababuni” oraz piękne, rustykalne sukienki, piżamki, szlafmyce i czepki, bielizna pościelowa i stołowa. Te ostatnie produkty reklamują w sieci telezakupowej Mango Zygmunt Chajzer, popularny prezenter telewizyjny i Bożena Dykiel, znakomita aktorka. Chajzer za własne pieniądze zrealizował spot reklamowy, oboje z Bożeną Dykiel wystąpili w nim charytatywnie, aby wesprzeć działalność Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Źródło:

http://www.echodnia.eu/strefa-biznesu/firma/a/siostra-chmielewska-nominowana-do-biznesowej-nagrody,10184130/

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap