Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na „Bożonarodzeniową Pocztówkę dla Niepodległej”

Organizatorem konkursu o nazwie „Bożonarodzeniowa Pocztówka dla Niepodległej” była Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach wraz z partnerami:

– Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
– Nadleśnictwem Pińczów.

Konkurs skierowany był do mieszkańców powiatu pińczowskiego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / bez kategorii wiekowych/.

Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu jedną pracę.

Na konkurs wpłynęło 39 prac.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Arkadiusza Szostaka – reżysera, animatora kultury, postanowiła przyznać sześć równorzędnych nagród.
Nagrody otrzymują:

– Aleksandra Widlińska
– Kacper Pak
– Lena Koźmińska
– Lena Wołczyk
– Adam Błach
– Jakub Szostak

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap