Podziękowania

 

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie materialne i rzeczowe w roku 2014 następującym firmom i osobom:

– Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
– Samorządowi Gminy Kije,
– Księżom pracującym w parafii Kije,
– Kołom Gospodyń Wiejskich z gminy Kije,
– Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Kije,
– Nauczycielom,
– Tomaszowi Hałatkiewiczowi – dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
– Panu Jackowi Łacie właścicielowi zakładu kamieniarskiego z Podłęża,
– Kazimierskiej Agencji Drukarskiej z Kazimierzy Wielkiej,
– Panu Jakubowi Madejowi ? dyrektorowi Banku Spółdzielczego
w Pińczowie,
– Panu Pawłowi Piątkowi ? właścicielowi Zamku Dersława z Buska Zdroju,
– Państwu Andrzejowi i Dorocie Walijewskim,
– Grupie Polskie Składy Budowlane.

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy lepiej zorganizować wiele imprez dla mieszkańców naszej gminy i całego Ponidzia. Za okazaną pomoc wyrażamy głęboką wdzięczność oraz życzymy wielu sukcesów w nowym roku. Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z naszej pracy.

Sprawozdanie <kliknij tutaj >

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap