Podpisanie Pre-Umowy na realizację projektu pn. „ Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”

 

 

7 grudnia 2017 roku w Hajdaszku podpisano pre-umowę na unijne dofinansowanie remontu zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej. Zgodnie z zapisem umowy, stacja ma pełnić funkcję skansenu kolejowego oraz być uzupełnieniem dla planowanego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Delta Nidy” w Umianowicach. Realizatorem obu inwestycji z ramienia Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego będzie Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Wczorajsze wydarzenie we współpracy z ZŚiNPK przygotowała SIK Kasztelania Kije.

Więcej informacji:

Echo Dnia

http://www.echodnia.eu/

Polskie Radio Kielce

http://www.radio.kielce.pl/


Wyborcza.pl

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/

 

 Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap