Oferta współpracy

 

 

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA przypomina o ofercie pomocy organizacjom społecznym, stowarzyszeniom i partiom politycznym w organizowaniu imprez / festyny, panele dyskusyjne itp./ umożliwiających swobodne prezentowanie poglądów, dyskusję i wymianę myśli z mieszkańcami naszej gminy.
Ze swej strony udostępnimy za darmo obiekt wraz z infrastrukturą.
Oferujemy również pomoc logistyczną.
Jedyny warunek, jaki stawiamy to dostępność imprez /spotkań/dla wszystkich mieszkańców.

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap