MKiDN

 


 

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach w ramach umowy nr 02077/15/FPK/NCK z dnia 19.05.2015 r. realizuje zadanie

pn. „KASZTELANIA W KIJACH – MIEJSCEM INTEGRACJI SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ”

 


 Zadanie dofinansowane w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury ” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap