Majowe śpiewanie w gminie Kije

 

Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kije podtrzymuje tradycję śpiewania majówki. W swoich miejscowościach śpiewają pod przydrożnymi figurkami i kapliczkami Matki Bożej. Pomimo kapryśnej pogody spotykają się codziennie w godzinach wieczornych. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Wsi Włoszczowice uroczysta Majówka odbyła się w kaplicy p.w. Św. Rafała Kalinowskiego we Włoszczowicach, gdzie panie ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kije uczestniczyły we Mszy Św., a potem śpiewały tradycyjne pieśni maryjne.
Po występie Radna Dorota Serhej podziękowała wszystkim za udział w Majówce i zaprosiła na gorący i słodki poczęstunek do miejscowej remizy OSP. Panie z KGW z terenu gminy przeżyły niezwykły Dzień Matki.
Podziękowania popłynęły również do wszystkich dzięki którym udało się przygotować tak miłą uroczystość: Ojcu Proboszczowi parafii Piotrkowice Piotrowi Linka, wójtowi gminy Kije Tomaszowi Socha , kierownikowi miejscowej Szkoły Filialnej i jednocześnie Radnemu Grzegorzowi Woźniczko, SIK Kasztelania w Kijach, Michałowi Dyni – kapelmistrzowi Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej, OSP Włoszczowice i Radzie Sołeckiej.

Tekst, zdjęcia: SKWW 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap