„Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci”

 

 

 

 

 

 W dniu 28.02.2020 w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Wśród przybyłych gości był Wójt Gminy Kije Pan Tomasz Socha, Komendant Hufca ZHP Pińczów – phm Anna Steckiewicz oraz druh Harcerz Orli Patryk Steckiewicz.
W spotkaniu uczestniczyła licznie zgromadzona młodzież, nauczyciele ZPO w Kijach na czele z Dyrektorem Mariuszem Kudasiewiczem oraz niezawodna 30 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Kijach wraz z opiekunami – druhną Wiesławą Zając oraz druhną Agatą Kudasiewicz.

Obchody rozpoczęły się od występu w wykonaniu harcerzy z Kij. O oprawę audiowizualną zadbała Kasztelania – nie zabrakło ciekawych animacji historycznych umiejętnie wplecionych w program uroczystości. Następnie historyk Pan Bogdan Skrobisz wygłosił pełną emocji prelekcję poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

W dalszej części uroczystości odbył się pokaz Grupy Artystycznej Rekonstrukto pt. „Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczypospolita. Przedstawiciele Grupy Artystycznej Rekonstrukto omówili i zaprezentowali: sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, musztrę i sprzęt bojowy.

Po części artystycznej uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wystawą edukacyjną IPN „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”.
Na zakończenie uroczystości delegacja harcerzy wraz z opiekunami udała się na stary cmentarz w Kijach gdzie przed tablicami pamiątkowymi w „Parku Pamięci” zostały zapalone znicze. Modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych odmówił ks. Marcin Tatar.

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap