Konferencja na zamku w Kijach

 

 

 

Dotychczasowy stan przygotowań do budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Umianowicach był tematem konferencji z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa i członka zarządu Piotra Żołądka, która odbyła się 27.02.2017 r. na zamku w Kijach.

Podczas spotkania przedstawiono koncepcję architektoniczną oraz założenia programowe ośrodka.

W opinii marszałka A. Jarubasa nie ma na razie zagrożeń dla budowy i realnym jest koniec 2018 roku, jako termin oddania obiektu dla młodzieży, turystów, przyrodników i naukowców z PAN.

W konferencji uczestniczyli m.in. Andrzej Pałys – Prezes WFOŚiGW w Kielcach, Sławomir Neugebauer – dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich i środowiska.

W trakcie spotkania prezentację na temat unikalnej przyrody Umianowic przedstawił prof. T. Zając z PAN z Krakowa.

Gospodarzami konferencji byli wójt Krzysztof Słonina i dyrektor ZŚiNPK Tomasz Hałatkiewicz.

Kolejną roboczą konferencję zaplanowano na przełomie maja i czerwca 2017 r.

 

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap