Komunikat Organizatorów zbiórki na renowację nagrobków na Starym Cmentarzu – Parku Pamięci w Kijach

 

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 01.11.2017 r. na Cmentarzu Nowym w Kijach zebrano sumę: 2 858,44 zł / słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści cztery grosze/.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Państwa hojność pozwala nam wierzyć, że razem uda nam się przywrócić dawną świetność Staremu Cmentarzowi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Serdeczne dziękujemy za życzliwość księdzu proboszczowi Wiesławowi Kicie. Dziękujemy młodzieży szkolnej, harcerzom z druhną Wiesławą Zając, nauczycielom z dyrektorem ZPO w Kijach Mariuszem Kudasiewiczem, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije, aktorom Teatru Kasztelańskiego, radnym z wójtem Krzysztofem Słoniną oraz muzykom z Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej. Dziękujemy również pracownikom SIK Kasztelania za przygotowanie i koordynację akcji.
O sposobie wykorzystania pozyskanych środków będziemy informować na bieżąco.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije
Prezes Dorota Serhej

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap