Komunikat organizatorów Świętokrzyskiego Przeglądu Pieśni Ludowej ?Ciżbą Śpiwanie”

SUKOWIANKI ZNAD LUBRZANKI – laureaci Przeglądu

          W przeglądzie organizowanym przez SIK Kasztelania i Polskie Radio Kielce dla uczczenia Roku Oskara Kolberga wzięło udział 10 zespołów śpiewaczych z województwa świętokrzyskiego.

Jury w składzie: Leszek Ślusarski- dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Kielce, Arkadiusz Szostak- reżyser, scenarzysta, Anna Wołczyk- pracownik SIK Kasztelania, przyznało Nagrodę Główną zespołowi SUKOWIANKI ZNAD LUBRZANKI.
Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY GÓRKI i ZESPÓŁ CHEŁMOWIANKI.
Dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymały: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KĘPIANKI oraz ZESPÓŁ OBRZĘDOWY KOWALANKI.
Ponadto przyznano pięć wyróżnień dla zespołów: DROCHOWIANIE, BOLECHOWICZANIE, MAKOSZYŃSKIE PRZEPIÓRECZKI, WOLANECKI i WESOŁE KUMOSZKI.
Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny zespołów oraz wyraziło uznanie dla organizatorów za sprawne przeprowadzenie Konkursu.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego ? Adamowi Jarubasowi oraz Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Pińczowie ? Jakubowi Madejowi za ufundowanie nagród pieniężnych.
Dziękujemy również Prezesowi Kopalni Gipsu LESZCZE- Leszkowi Irli oraz Dyrektorowi Polskich Składów Budowlanych -Bogdanowi Panhirszowi za pomoc w organizacji imprezy.
Ponadto dziękujemy Pani Małgorzacie Gawior za życzliwość i profesjonalne prowadzenie konkursu z nadzieją na dalszą współpracę.
W imieniu wszystkich uczestników dziękujemy Samorządowi Gminy Kije za życzliwość oraz wspaniałej publiczności za atmosferę.

 

Do zobaczenia za rok !!!

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap