Informacja dotycząca ubiegłorocznej kwesty

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłorocznej kweście zebrano kwotę 2587,60 zł.

Całość została przeznaczona na renowację nagrobka Ś.P. Stanisława Chelińskiego znajdującego się na Starym Cmentarzu – „Parku Pamięci” w Kijach.

Efekty prac poniżej…

Przed renowacją:

Po renowacji:

porenowacji 1

porenowacji 2

porenowacji 3

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE.

CDN….


Zadanie zostało również dofinansowane w kwocie 4723,69 zł ze środków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w ramach realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury dotyczących prac zabezpieczających, konserwatorskich, remontowych, wkspertyz technicznych i konserwatorskich, badań archeologicznych i konserwatorkich – zabytków nieruchomych i ruchomych wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków.


Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap