Informacja

Uprzejmie informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa zakazuje się wchodzenia na zamarznięte stawy znajdujące się na terenach SIK Kasztelanii w Kijach.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap