II Forum Przyrodnicze na zamku w Kijach rozpoczęte rajdem i konkursem

  

 

Piętnastą edycją Rajdu Pieszego Tożsamość i Pamięć a także konkursem wiedzy o ziołach i roślinach w niedzielę, 16 października rozpoczęło się II Forum Przyrodnicze na zamku w Kijach. 

XV Rajd Pieszy Tożsamość i Pamięć – od Kliszowa do Kij

Wszystko zaczęło się w Kliszowie. To tam w 1702 roku starły się wojska szwedzkie, saskie i polskie. Podczas bitwy miały miejsce dwie nieudane szarże husarii polskiej i przyjmuje się, że była to ostatnia bitwa tej formacji. – Aby uczcić pamięć o tamtej bitwie – prawdopodobnie największym starciu na Ponidziu wymyśliliśmy rajd. Dodatkowo chcemy podkreślić naszą tożsamość, to skąd pochodzimy. Pierwsza edycja miała miejsce piętnaście lat temu, co roku uczestniczą w wydarzeniu przedstawiciele różnych pokoleń i zawsze łączymy rajd z jakimś innym, ważnym wydarzeniem – mówił Andrzej Żądło, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach. W niedzielę, 16 października pod tablicą upamiętniającą bitwę z 1702 roku zebrali się dzieci, młodzież wraz z nauczycielami i dyrektorami pobliskich szkół. Nie zabrakło także rodziców, mieszkańców oraz przedstawicieli władzy samorządowej na czele z Krzysztofem Słoniną, wójtem Kij. Grzegorz Woźniczko poprosił uczniów o złożenie symbolicznych zniczy pod tablicą pamiątkową, a następnie rozpoczął się rajd. Uczestnicy przeszli czterokilometrową trasę, wspomagani przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Włoszczowic i z Kij. Minęli Kokot, a następnie udali się do „Kasztelani”, gdzie mieściła się meta rajdu. Tam na nich czekał gorący żurek i konkurs…

 

 

O ziołach i roślinach

Trzy drużyny – złożone z gimnazjalistów z Michałowa, Sobkowa i Kij rywalizowały ze sobą w konkursie wiedzy o wykorzystaniu kulinarnym ziół i roślin dziko rosnących. Ich umiejętności oceniali pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, czyli Dariusz Wiech, Magdalena Skrzypek oraz przewodniczący jury doktor Wojciech Szymański – botanik, specjalista w dziedzinie dzikich roślin jadalnych. Rywalizacja podzielona była na dwa etapy. Najpierw liderzy każdego zespołu losowali roślinę, o której trzeba było powiedzieć kilka słów, druga część polegała na odpowiedzi na wylosowane pytania. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat między innymi bulw topinambru, sosny zwyczajnej, a także czarnego bzu oraz innych roślin i ziół. Najlepszy okazał się zespół gimnazjalistek z Michałowa, które bezbłędnie radziły sobie z wylosowanymi zadaniami. W nagrodę otrzymały zestaw można by powiedzieć ogrodnika – grabki, konewki, sekatory, łopatki i węże. Gimnazjaliści z Sobkowa, który zajęli drugie miejsce i z Kij również otrzymali nagrody, które ufundowała gmina Kije oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. – Dziękuję wszystkim, którzy mimo zimna pojawili się dziś, aby uczcić pamięć o bitwie pod Kliszowem, a także by kibicować dzieciom i młodzieży podczas konkursu. Zapraszamy w przyszłym roku, na kolejny rajd – mówił Krzysztof Słonina, wójt gminy Kije. Wszyscy uczestnicy marszu i konkursu na zakończenie poczęstowali się żurkiem, podawanym prosto z kuchni polowej. W niedzielę, 16 października rozpoczęło się dwudniowe Forum Przyrodnicze na zamku w Kijach. Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 19 października na terenie Kasztelanii.

Źródło: http://www.echodnia.eu/

 

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap