Forum ekonomii społecznej w Kijach

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej zapraszają na spotkanie warsztatowe w ramach Południowego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. w godz. 16.00 – 20.00 w Kijach w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania.

Temat spotkania to: „Partnerstwo na rzecz rozwoju i ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w gminie, powiecie”.

-Zajęcia poprowadzi pani Jadwiga Olszowska-Urban: Master – trener, coach, doradca szkolny i zawodowy, specjalista public relations, nauczyciel mianowany języka polskiego, ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej.
-Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.
-Zapraszamy sołtysów, radnych, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, pełnoletnich Uczniów szkół średnich.

Skip to content
Copy link
Powered by Social Snap