Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

Zajęcia fitness

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA zaprasza wszystkich na bezpłatne

zajęcia fitness ! ! ! 

 

Odbywać się one będą we wtorki w godzinach: 18:00 - 20:00