Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

Podziękowania

 

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie materialne i rzeczowe w roku 2014 następującym firmom i osobom:

- Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
- Samorządowi Gminy Kije,
- Księżom pracującym w parafii Kije,
- Kołom Gospodyń Wiejskich z gminy Kije,
- Ochotniczym Strażom Pożarnym z gminy Kije,
- Nauczycielom,
- Tomaszowi Hałatkiewiczowi - dyrektorowi Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
- Panu Jackowi Łacie właścicielowi zakładu kamieniarskiego z Podłęża,
- Kazimierskiej Agencji Drukarskiej z Kazimierzy Wielkiej,
- Panu Jakubowi Madejowi ? dyrektorowi Banku Spółdzielczego
w Pińczowie,
- Panu Pawłowi Piątkowi ? właścicielowi Zamku Dersława z Buska Zdroju,
- Państwu Andrzejowi i Dorocie Walijewskim,
- Grupie Polskie Składy Budowlane.

Dzięki Państwa pomocy mogliśmy lepiej zorganizować wiele imprez dla mieszkańców naszej gminy i całego Ponidzia. Za okazaną pomoc wyrażamy głęboką wdzięczność oraz życzymy wielu sukcesów w nowym roku. Poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z naszej pracy.

Sprawozdanie <kliknij tutaj >