Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

  • baner1.jpg
  • baner7.jpg
  • baner6.jpg
  • baner2.jpg
  • baner8.jpg
  • baner5.jpg
  • baner4.jpg

Gitary

gitary

Fitness

fitnes Copy

Zajęcia nauki gry na keyboardzie

Zajęcia odbywają się cyklicznie w soboty.

Godziny zajęć ustalane są indywidualnie z instruktorem.

69600187 548309575909073 1260482668408078336 n

69925649 2098498233588965 4874199891347243008 n

69963037 1353820061433568 6510826604308987904 n

70547285 412066049515011 948046174403690496 n

Multimedia

 

 

Teatr Kasztelański - Wigililia


Rozstrzygnięcie Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową


Orkiestra Kasztelańska Koncert Wigilijny


Dzień Seniora w Kijach


11 Listopada Kije 2019

 


W hołdzie dla NiepodległejTurniej dla Niepodległej mecz finałowyTurniej dla Niepodległej

 


Obchody Święta Niepodległości w Kijach

 


Ratujemy zabytki cmentarza w Kijach

 

Dbamy o bezpieczeństwo osób odwiedzających Kijskie cmentarze

 

  

Kasztelańska Orkiestra Dęta

 

 

NARODOWE CZYTANIE na zamku w Kijach

 

 

I rodzinne zawody wędkarskie o puchar dyrektora SIK Kasztelanii w Kijach

 

Mam nowe spojrzenie na rzeczywistość


Zawody sportowo pożarnicze w Kijach


 Od czwartego roku bez książeczki ani kroku

 


 228 rocznica Konstytucji 3 Maja w Kijach

 

Widowisko TRZY ŚWIATY

 

 

 WIDOWISKO PLENEROWE "LEŚNĄ DROGĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI"

 

 

 

KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ "LEŚNĄ DROGĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI"

 

"OD CZWATREGO ROCZKU BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROCZKU" w Kasztelanii

 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W KASZTELANII

 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI DWORCA KOLEJOWEGO W HAJDASZKU

 

 

SPOTKANIE Z KOLEJARZAMI W KASZTELANII

 

SPOTKANIE Z ROMUALDEM SADOWSKIM

 

SPOTKANIE PN. "KOLEJKĄ DO NIEPODLEGŁOŚCI"


Koncert Aleksandra Grotowskiego w Kasztelanii

II BAL KARNAWAŁOWY W KASZTELANII

WIGILIA U KAZIUTKÓW

DZIEŃ DZIECKA 2016

MAJÓWKA Z MARYJĄ - RĘBÓW 2016

KIJSKA PASTORAŁKA

12 paryzantów . . .

Wesele Kijskie pod Klerykowem

Dożynki powiatu pińczowkiego & Ciżbą śpiwanie 2015

Muzyczny odpust w Kijach

Smaki Ponidzia

Od czwartego roku bez książeczki ani kroku
w Kasztelanii

Majówka z Maryją w Rębowie

Wizyta czytelników Gazety Wyborczej w Kijach

Majówka w Górkach

3 Maja w Kijach

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze

Kasztelańska orkiestra dęta - próba

Wigilia artystyczna w Kijach

LISTOPADOWY WIECZÓR 2014

Inscenizacja bitwy partyzantów z Niemcami pod Umianowicami

Spotkanie uczestników projektu COMENIUS w Kasztelanii

Przejazd ciuchci Wąskotorowej zwanej ?Expresem Ponidzie?

Ekologiczne przedszkole w Gartatowicach podczas święta NIEZAPOMINAJKI w Kasztelanii


Koncert na zamku w Kijach - fragmenty

Spotkanie edukacyjne dla dzieci w SIK Kasztelania ze strażakami z OSP Kije

Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA

Informator Gminy Kije

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY "KASZTELANIA" W KIJACH

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów SIK Kasztelania.

2. Wejście na obiekty jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

3. Administratorem obiektu Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA jest Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach.

4. Zabrania się wjeżdżania bez zezwolenia samochodami i zaprzęgami konnymi na alejki spacerowe obiektu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor.

7. Boiska dostępne są:

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy Kije w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela- opiekuna grupy.

8. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godz. 16:00 z zastrzeżeniem pkt. 6 niniejszego regulaminu

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, Dyrektor może zawiesić korzystanie z obiektu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk po wcześniejszym kontakcie z Dyrekcją.

11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się na listę obecności znajdującą się w budynku SIK.

12. Podczas wakacji letnich obiekty są udostępniane w godzinach pracy SIK Kasztelania.

13. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur pracownik SIK.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych.
f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
h) wprowadzania zwierząt,

13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

14. Dyrektor, w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
b) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
c) zakazać dalszych wstępów na kompleks,
d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.

15. Samorządowa Instytucja Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

16. Za rzeczy pozostawione na boiskach administrator nie ponosi odpowiedzialności.

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora.

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag pracowników SIK Kasztelania oraz osób prowadzących zajęcia.

19. Zabrania się kąpieli oraz połowu ryb w zbiornikach wodnych SIK Kasztelania bez uzgodnienia z Dyrektorem.

20. Zabrania się osobom nieletnim bez opieki dorosłych wchodzenia na pomost przy zbiorniku wodnym.

21. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

22. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

23. NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
b) STRAŻ POŻARNA - 998
c) POLICJA - 997
d) TEL. ALARMOWY - 112
e) SIK Kasztelania - 533-980-123

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SIK Kasztelania