Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

  • baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • Start

Informacja dotycząca konkursu na logo SRGK

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije informuje, że termin składania prac w konkursie na logo stowarzyszenia zostaje przedłużony do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15:30.
Pozostałe zapisy regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Konkurs na logo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije ogłasza konkurs na projekt logo Stowarzyszenia. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 22.10.2017 r. decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata. Szczególy w Regulaminie konkursu.

Więcej na stronie www.kije.pl